Selecteer een pagina

1. Zien

Ontwikkelingen in je omgeving en organisatie ontdekken

Je begint met een goede analyse van je organisatie en ontwikkelingen in de omgeving. Waar zit je kracht? Waar ben je kwetsbaar? Waar moet je op inspelen?

Foto van de huidige situatie

Ontdek waar je kracht zit, waarin je je onderscheidt en waar je kwetsbaar bent.

Gebruik de tool ‘Businessmodel‘ om je huidige businessmodel vast te leggen en inzicht te krijgen in de kracht en kwetsbaarheid ervan.

Businessmodelcanvas

Hoe creëer je toegevoegde waarde voor klanten? Hoe lever je die waarde? En hoe verdien je daaraan? Het businessmodel van een organisatie geeft het antwoord op deze vragen.

Het businessmodelcanvas bestaat uit 9 bouwstenen die samen het businessmodel van je organisatie beschrijven: klantsegmenten, waardepropositie, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, mensen en middelen, kernactiviteiten, strategische partners en kostenstructuur.

Door het businessmodel in te vullen krijg je inzicht in de huidige situatie van je organisatie. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Waar zitten onze sterktes en zwaktes?
 • Waarin onderscheiden we ons ten opzichte van de concurrentie?
 • Waar zijn we kwetsbaar?

Gebruik de tool ‘Benchmark‘ om inzicht te krijgen in je belangrijkste indicatoren en hoe je scoort ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. De tool ‘Benchmark’ is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven (bijv. een branchevereniging). De indicatoren kunnen per groep verschillen.

Benchmark

Krijg inzicht in hoe je er als bedrijf voorstaat ten opzicht van andere bedrijven in de branche. In de benchmark vergelijk je jezelf op een aantal indicatoren met vergelijkbare bedrijven. Deze indicatoren zijn bijvoorbeeld gericht op je efficiëntie, innovatie, klantgerichtheid of personeel. Zo krijg je inzicht in je huidige situatie en op welke gebieden je je succes kunt uitbouwen of je je moet verbeteren.

Gebruik de tool ‘Trendanalyse’ om ontwikkelingen in je omgeving te verkennen en de urgentie, impact en onvoorspelbaarheid te bepalen (binnenkort beschikbaar in StrategyLAB, tot die tijd kun je voor de trendbrainstorm gebruik maken van de tool ‘Brainstorm‘).

De wereld verandert continu. Bij het bepalen van de koers moet je daarom rekening houden met externe ontwikkelingen.

Brainstorm over trends op de volgende gebieden:

 • Demografisch
 • Economisch
 • Sociaal-cultureel
 • Technologisch
 • Ecologisch
 • Politiek-juridisch

Je hebt nu een overzicht van tal van ontwikkelingen. Maar waar moet je nu wel en niet op inspelen? Bepaal voor alle trends:

 • Impact: wat is de impact van de trend op je organisatie?
 • Onvoorspelbaarheid: hoe zeker ben je over de richting of de snelheid van de trend? Is het zeker dat de ontwikkeling zich doorzet? Of kan het nog verschillende kanten op?
 • Urgentie: op welke termijn is het belangrijk om op de trend in te spelen. Hoe hierbij rekening met het doeljaar  die in je scope is bepaald.

Gebruik de tool ‘Scenarioplanning‘ om een assenkruis en verschillende toekomstbeelden te creëren

Toekomstscenario’s

De toekomst is onvoorspelbaar. Maar je kunt je wel een voorstelling maken van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Je kunt meerdere toekomstscenario’s maken je vervolgens afvragen welke kansen en bedreigingen er in die scenario’s zijn.

Scenarioplanning is een methode om verschillende toekomstbeelden te maken. In de scenario’s staan de belangrijkste onzekerheden centraal. Dit zijn de ontwikkelingen die een hoge onvoorspelbaarheid hebben én een hoge impact. Door deze ontwikkelingen op een assenkruis te zetten ontstaan de contouren van vier scenario’s.