Selecteer een pagina

2. Denken

Belangrijke keuzes maken en je koers bepalen

Na fase 1 heb je een goed beeld van de kracht en kwetsbaarheid van je organisatie en ontwikkelingen in je omgeving. In fase 2 vertaal je dit naar de koers van de organisatie. Welke rol wil je spelen in de toekomst? Wat is je ambitie? En welke keuzes moet je daarvoor maken?

Gebruik de tool ‘Visie’ om de visie vast te leggen (nog niet beschikbaar in StrategyLAB, je kunt voor het vastleggen van de visie gebruik maken van de tool ‘Online document‘).

Visie en ambitie

Je visie is een kort verhaal over de toekomst van de organisatie en beschrijft:

  • De omgeving van de organisatie in de toekomst
  • De rol die de organisatie in de toekomst wil spelen en wat je dan bereikt hebt (de ambitie)
  • In grote lijnen de weg die je gaat om die rol mogelijk te maken

Vergeet de nietszeggende visies die je vaak op websites vindt. Een goede visie is ambitieus en zet mensen in beweging.

Gebruik de tool ‘Strategische keuzes’ om tot een lijst van criteria en keuzes te komen (nog niet beschikbaar in StrategyLAB, je kunt een overzicht van de keuzes maken in een tabel in de tool ‘Online document‘).

Strategische keuzes

Bij het analyseren van je businessmodel en trends kom je op tal van ideeën (opties) om te vernieuwen. Deze strategische opties kunnen nog heel abstract zijn (“We focussen ons op de hoogste klanttevredenheid”) of al concreter, bijvoorbeeld op het vlak van je producten en diensten of de organisatie (mensen, middelen, processen). In deze stap verzamel je deze ideeën en vul je die aan met de ideeën om je visie te verwezenlijken. Om uiteindelijk tot een overwogen keuze te komen waar je je op gaat focussen.

Criteria opstellen

Hoe ga je de strategische opties beoordelen? Welke criteria hanteer je om een keuze te maken. Stel een lijst van criteria op en geef elk criterium een wegingsfactor. Enkele voorbeelden van criteria:

  • Passend bij onze missie
  • Passend bij ontwikkelingen in de omgeving
  • Passend bij onze competenties
  • Marktpotentieel
  • Concurrentievoordeel
  • Risico
  • Time-to-market (hoe snel kunnen we het uitvoeren en er voordeel uit halen?)

Strategische opties scoren en keuzes maken

Geef alle opties een rapportcijfer op de criteria. Vermenigvuldig de scores met de wegingsfactoren en tel deze bij elkaar op. Elke optie heeft nu een totaalscore. Zo kun je een rangschikking maken van de strategische opties.

Strategische opties scoren op scenario’s

Als je omgeving verandert, verandert ook de relevantie van bepaalde strategische opties. Een optie die in scenario 1 geweldig uitpakt is misschien in scenario 2 helemaal geen goede keuze. Scoor daarom de opties ook op de vier toekomstscenario’s.

In het voorbeeld hierboven komt optie 2 goed uit de bus. In elk scenario’s is het een goede keuze. Dit heet een ‘no regret’ optie, je krijgt er geen spijt van.

Optie 5 is daarentegen een ‘big bet’, een grote gok, want alleen in scenario 1 is die relevant, maar dan ook gelijk erg waardevol. Het is dus een keuze met een groot risico.

Optie 1 en 4 vullen elkaar goed aan.

Keuzes maken

De rangschikkingen op basis van de criteria en de scenario’s vormen een hulpmiddel om tot afgewogen keuzes te komen. Want uiteindelijk gaat het bij het bepalen van je koers daarom: kiezen! Door scherpe keuzes te maken kun je je inspanningen en middelen vol inzetten op die keuzes. Let op, keuzes maken betekent ook: wat doe je niet meer? Probeer niet meer dan vier of vijf strategische keuzes te selecteren.

Tot slot de toets: maak je met deze keuzes je ambitie waar? Zo niet, of heb je twijfels, scherp dan je keuzes aan. Onthoud: de rangschikking is slechts een hulpmiddel om keuzes te maken, geen wetenschap.

Gebruik de tool ‘Businessmodel‘ om de foto van de toekomst te maken.

Foto van de toekomst

Werk je visie en je strategische keuzes uit in het businessmodelcanvas. Hoe creëer je toegevoegde waarde voor klanten? Hoe lever je die waarde? En hoe verdien je daaraan? Het businessmodel van een organisatie geeft het antwoord op deze vragen.

Het businessmodelcanvas bestaat uit 9 bouwstenen die samen het businessmodel van je organisatie beschrijven: klantsegmenten, waardepropositie, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, mensen en middelen, kernactiviteiten, strategische partners en kostenstructuur.

Zo maak je concreet hoe je waarde creëert in de toekomst. Het businessmodelcanvas dwingt je ook naar het grote plaatje te kijken en te zien wat de impact is van bepaalde keuzes. Wat betekent bijvoorbeeld de keuze voor een nieuw klantsegement voor je mensen en middelen? De foto van de toekomst helpt je je strategische keuzes aan te scherpen.