Selecteer een pagina

3. Doen

Acties definiëren, plannen en aan de slag

In fase 2 heb je de koers vastgesteld. Tijd om op reis te gaan! In deze fase bepaal je de concrete doelstellingen die je wilt bereiken, de acties en ga je aan de slag.

Gebruik de tool ‘OGSM’ om de doelstellingen vast te leggen.

Doelstellingen

In fase 2 heb je de visie en ambitie beschreven. De ambitie vat de visie samen in 1 zin. Deze zet je bovenaan in het OGSM-model. OGSM staat voor Object, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

De doelstellingen maken je ambitie concreet. De ambitie geeft richting en energie, maar wat betekent “de grootste”, “de duurzaamste” of “de eerste” precies? En wanneer ben je nu succesvol? De doelstellingen zijn dus een meetbare vertaling van je ambitie.

Gebruik de tool ‘OGSM’ om de acties vast te leggen.

Acties

In fase 2 heb je strategische keuzes gemaakt. Deze keuzes vul je in het OGSM-model in bij ‘Strategies’. De volgende vraag is dan: wat ga je concreet doen? Welke acties of projecten moet je uitvoeren binnen een strategische keuze om resultaat te boeken en zo de ambitie te realiseren. Beschrijf bij elke actie:

 • Wat ga je doen?
 • Wie is verantwoordelijk voor de actie?
 • Wie is verder bij de actie betrokken?
 • Wanneer is de deadline?

Definieer ook hoe je de voortgang gaat meten. Welke indicatoren ga je in de gaten houden?

Gebruik de tool ‘Actieplan‘ om de voorgang van de acties vast te leggen en te monitoren.

Aan de slag

Vanuit de tool OGSM zet je de acties in je actielijst. Hierin houdt je de status bij:

 • Nog te doen: deze acties moeten nog opgepakt worden, ze zijn nog niet gestart.
 • Mee bezig: deze acties zijn gestart, maar nog niet afgerond.
 • Afgerond: deze acties zijn voltooid.

Breng regelmatig verslag uit over de voortgang van de acties. Wat werkt is om periodiek (bijvoorbeeld wekelijks) een korte statusupdate bij de actie te plaatsen met daarin het antwoord op de volgende vragen:

 • Wat heb je de afgelopen periode gedaan?
 • Wat ga je de komende periode doen?
 • Welke belemmeringen zijn er om de actie goed, op tijd en binnen budget af te ronden?
 • Hoe kunnen anderen helpen om deze belemmeringen weg te nemen?