Selecteer een pagina

Samenwerken aan de toekomst

Online tools voor co-creatie van visie en strategie en het monitoren van de uitvoering

Fase 0. Voor je begint

Gebruik de tool ‘Brainstorm – Scope’ om het doeljaar, stakeholders, strategische vragen en de ontwerpcriteria vast te leggen. Je kunt de tool ook gebruiken voor een online brainstorm over deze onderwerpen.

Fase 1. Zien

Gebruik de tool ‘Businessmodel‘ om je huidige businessmodel te beschrijven en om aan te geven waar je kracht en kwetsbaarheid ligt. Je kunt de tool ook gebruiken om online te brainstormen.

Gebruik de tool ‘Benchmark‘ om inzicht te krijgen in je belangrijkste indicatoren en hoe je scoort ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. De tool ‘Benchmark’ is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven (bijv. een branchevereniging). De indicatoren kunnen per groep verschillen.

Gebruik de tool ‘Brainstorm – Trends‘ om te brainstormen over de ontwikkelingen in je omgeving en deze vast te leggen. Gebruik hiervoor het DESTEP-model of het 5-krachtenmodel.

Gebruik de tool ‘Scenarioplanning‘ om een assenkruis en de inhoud van vier toekomstscenario’s vast te leggen.

Gebruik de tool ‘Scenariogame‘ om de uitdagingen binnen verschillende toekomstscenario’s te bespreken. De Scenariogame is alleen beschikbaar voor groepen bedrijven (bijv. een branchevereniging). De scenario’s en uitdagingen kunnen per groep verschillen.

Gebruik de tool ‘Brainstorm‘ om de uitdagingen vast te leggen.

Fase 2. Denken

Gebruik de tool ‘Brainstorm – OGSM‘ om te brainstormen over strategische opties.

Gebruik de tool ‘Businessmodel‘ om de foto van de toekomst te maken.

Gebruik de tool ‘OGSM Plan’ om de ambitie, doelstellingen en strategische keuzes vast te leggen.

Fase 3. Doen

Gebruik de tool ‘OGSM Plan’ om indicatoren en acties vast te leggen.

Gebruik de tool ‘Actieplan’ om de voorgang van de acties vast te leggen en te monitoren.

Fase 4. Leren

Gebruik de tool ‘Actieplan’ om de voortgang te monitoren en de acties aan te scherpen.

Gebruik de tool ‘Blog‘ om verslag te leggen van sessies.

Gebruik de tool ‘OGSM Plan‘ om de resultaten te monitoren en je koers aan te scherpen

Gebruik de tool ‘Omgevingsmonitor‘ om inzicht te krijgen in de impact en urgentie van ontwikkelingen en de waarschijnlijkheid van toekomstscenario’s

Succesfactoren voor verandering

De ‘StrategySCAN‘ geeft inzicht in hoe goed je in staat bent de vier fasen (Zien, Denken, Doen en Leren) te doorlopen. Je krijgt praktische tips hoe je kunt verbeteren.

De ‘Quickscan‘ geeft inzicht in de huidige en de gewenste situatie van de succesfactoren. De beschikbare quickscans kunnen per omgeving verschillen.

Overige tools

Gebruik de tool ‘Brainstorm‘ om met meerdere deelnemers ideeën te verzamelen en te clusteren. 

Gebruik de tool ‘Blog‘ om informatie te delen, statusupdates te geven en feedback te vragen.

Gebruik de tool ‘Bestanden‘ om bestanden te delen met andere deelnemers.

Gebruik de tool ‘Document‘ om tekst en afbeeldingen te delen, zoals projectplanning, aantekeningen, foto’s van flip-overs, etc.