Selecteer een pagina

Koers bepalen & Resultaten halen in 4 stappen

“You Can Do Anything, But Not Everything.” David Allen

Voor je begint

De scope en uitgangspunten bepalen

Belangrijke vragen

Welke vragen wil je beantwoorden door de vier stappen te doorlopen?

Randvoorwaarden

Bepaal de randvoorwaarden voor het proces en het resultaat.

1. Zien

Ontwikkelingen in je omgeving en organisatie ontdekken

Foto van de huidige situatie

Ontdek waar je kracht zit, waarin je je onderscheidt en waar je kwetsbaar bent

Ontdek trends en bepaal de urgentie, de impact en de onzekerheid van deze ontwikkelingen

Toekomstscenario’s

Schets mogelijke toekomstbeelden hoe je omgeving er over vijf tot tien jaar uit kan zien

2. Denken

Belangrijke keuzes maken en je koers bepalen

Visie en ambitie

Welke rol wil je spelen in de toekomst? Bepaal je ambitie: wat is je grote droom?

Strategische keuzes

Hoe kun je inspelen op kansen en bedreigingen en zo je organisatie versterken? Welke keuzes maak je?

Foto van de toekomst

Werk je visie en keuzes uit in je businessmodel van de toekomst.

3. Doen

Acties definiëren, plannen en aan de slag

Doelstellingen

Bepaal de concrete doelstellingen en hoe je je succes gaat meten

Acties

Definieer de acties binnen je strategische keuzes en maak concreet wie verantwoordelijk is

Aan de slag

Voer de acties uit en breng regelmatig verslag uit over de voortgang en resultaten

4. Leren

Continu evalueren en verbeteren

Evaluatie

Plan regelmatige sessies om de voortgang en resultaten te bespreken en stuur bij waar nodig

Vaar je nog de juiste koers?

JA!

Verbeter jezelf continu en word steeds slimmer

NEE!

Ga terug naar START en bepaal je koers opnieuw

Succesfactoren

Wil je echt resultaat boeken, houd dan rekening met deze succesfactoren

Leiderschap

Maak keuzes en draag die uit. Geef het goede voorbeeld en communiceer open met je medewerkers.

Ondernemerschap

Creëer draagvlak door medewerkers te betrekken. Werk samen en zorg voor korte lijnen in de organisatie.

Kwaliteit

Betrek mensen met verschillende perspectieven en meningen in het proces.

Discipline

Aandacht voor je koers is continu belangrijk. Zorg dat je de stappen in dit overzicht regelmatig doorloopt.