Selecteer een pagina

De nieuwe koers is bepaald. Nu hard aan de slag om resultaten te halen. Maar dat valt in de praktijk vies tegen. Waarom is verandering toch zo lastig? Dat komt onder andere omdat alles met elkaar samenhangt. Het businessmodelcanvas, OGSM en een gestructureerde werkwijze kunnen helpen grip te krijgen op afhankelijkheden.

In het boek Leading Change van John Kotter staat een mooie metafoor die de samenhang van alle losse onderdelen van een organisatie (mensen, machines, locaties, afdelingen, rollen, etc.) laat zien.

Stel je voor dat je een kantoor binnenloopt en de inrichting je niet bevalt. Dus je pakt een stoel en verplaatst die naar links. Je pakt een paar boeken en zet die op het dressoir. Je pakt een hamer hamer en hangt een schilderij op een andere plaats. Binnen maximaal een uur ben je wel klaar, omdat het redelijk eenvoudige taken zijn. Het veranderen van zo’n kantoor, met spullen die niet met elkaar samenhangen, is vrij eenvoudig.

Stel je nu eens voor dat je een ander kantoor binnenloopt. In deze kamer zijn alle objecten met elkaar verbonden: met touw, elastiek en stalen kabels. Om te beginnen is het al lastig om door het kantoor te lopen zonder verstrikt te raken. Maar na een paar langzame en lastige stappen bereik je de bureaustoel. Je probeert hem te verplaatsen, maar ontdekt dat je hem geen centimeter van zijn plaats krijgt. Zo zwaar is de stoel toch niet? Na een flinke duw komt er wat beweging in de stoel, maar met veel lawaai vallen een paar boeken uit de boekenkast. Bovendien is de bank nu ook verplaatst, maar niet in de goede richting. Na een kleine worsteling bereik je de bank en geeft deze een flinke duw. Zonder effect. Pas na 30 minuten staat de bank weer op zijn oorspronkelijke plaats, maar nu is de bureaulamp van de tafel getrokken. De lamp hangt gevaarlijk boven de vloer, hangend aan een dun touwtje.

Vrij vertaald uit het boek “Leading Change” (“Leiderschap bij Verandering“) van John Kotter.

Organisaties werken net zo. Je vraagt iemand zijn gedrag te veranderen, maar de organisatiestructuur, het gedrag van collega’s, het beoordelingssysteem, de privésituatie, de leidinggevende en allerlei andere verzoeken houden hem tegen om dit nieuwe gedrag te vertonen. Of hij houdt het maar heel even vol. De oplossing is natuurlijk niet zo simpel, er is geen heilige graal. Twee modellen kunnen echter helpen zicht te krijgen op de onderlinge afhankelijkheden. 

Het businessmodelcanvas geeft inzicht in afhankelijkheden in het businessmodel

Het businessmodel beschrijft de manier waarop een organisatie waarde creëert en deze waarde te gelde maakt. Het businessmodelcanvas is een model om het buisnessmodel te beschrijven. Het beschrijft negen bouwstenen: klantsegmenten, waardepropositie, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, mensen en middelen, kernactiviteiten, strategische partners en kostenstructuur. De bouwstenen hebben en onderlinge relatie, ze grijpen op elkaar in, als tandwielen. Als er een wijziging plaatsvindt in de waardepropositie heeft dat effect op bijv. de klanksegmenten, de kanalen, de kernactiviteiten of de mensen en middelen. Door je toekomstige businessmodel te beschrijven dwing je jezelf ertoe integraal naar het businessmodel te kijken en het effect van verandering op alle negen bouwstenen te beschouwen.

OGSM zorgt voor een logische samenhang in je strategie

OGSM staat voor Objective (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (Indicatoren en Acties). Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. OGSM is je strategische plan in één overzicht. De kracht van OGSM is de samenhang tussen de verschillende onderdelen: alles werkt samen aan het realiseren van de ambitie. Draagt een keuze of actie niet bij aan de ambitie? Dan hoort deze niet thuis in je OGSM.

Continu leren met een gestructureerde werkwijze

Afhankelijkheden en barrières die verandering in de weg staan zijn niet allemaal vooraf goed in te schatten. Je komt ze vaak gaandeweg tegen. Zorg daarom voor een gestructureerde werkwijze om regelmatig de voortgang te bekijken, te evalueren hoe het gaat en bij te sturen waar nodig.

Businessmodel

Gebruik de online tool Businessmodel om je toekomstige businessmodel te creëren.

OGSM Plan

Gebruik de online tool OGSM Plan om een logische samenhangende strategie te creëren.