Selecteer een pagina
 1. Home
 2. Support
 3. Scenariogame
 4. Scenariogame voor spelleiders

Scenariogame voor spelleiders

Tips voor gebruik

De game heeft ten doel met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst. Voor een optimaal resultaat is het van belang om in een rustige omgeving te spelen, waar ruimte is om door te vragen en door te denken. Spreek van tevoren af dat er geen ideeën of gedachten zijn die onbespreekbaar zijn. In een goede brainstorm is niets ‘gek’. Wees je er van bewust dat er geen juiste oplossing bestaat. Kies een spelleider. Deze persoon begeleidt het gesprek, maar neemt hier niet aan deel. De spelleider waarborgt dat de game op de juiste manier wordt gespeeld. Het is ook mogelijk de game zonder spelleider te spelen. Het is aan te raden ook een notulist aan te wijzen. Deze persoon legt tijdens de brainstorm de ideeën vast totdat ze op het spelbord kunnen worden ingevoerd.

Voorbereiding

Deze scenariogame is een hulpmiddel om als team stil te staan bij de specifieke uitdagingen die bepaalde scenario’s met zich mee brengen. Verwacht dus geen gimmicks of prijzen, maar wel relevante uitdagingen en perspectieven om samen te verkennen. Het gesprek over de toekomst is de kern van de scenariogame. Speel de game daarom met maximaal tien deelnemers. Op het speelbord staan vier scenario’s, mogelijke toekomsten waar de organisatie of branche in terecht kan komen. De volledige scenario’s zijn online te lezen of te downloaden. Per ronde bespreken de spelers één scenario. Het is mogelijk meerdere rondes te spelen en dus meerdere scenario’s te bespreken. De totale speeltijd is ongeveer 1,5 uur.

Spelen van de scenariogame

Instructie en kiezen van scenario

 • Open de game vanuit de online omgeving. Licht de game en het doel ervan kort toe aan de aanwezige spelers: “Er zijn vier scenario’s die mogelijke toekomstbeelden schetsen waar onze organisatie of branche in terecht kan komen. De scenario’s zijn geen keuzes, ze overkomen ons. Het doel van de game is met elkaar te bespreken welke uitdagingen deze scenario’s oproepen. Daarnaast bedenken we mogelijke strategische opties als antwoord op de uitdagingen.”
 • Klik op ‘Start spel’.
 • Klik op het spelbord op het scenario dat je in de eerste ronde wil bespreken.

 • Lees de introductie van het scenario voor. Indien aanwezig: start de video door op ‘Bekijk video’ te klikken. Alle spelers bekijken de video.
 • Na het zien van de video kun je de spelers optioneel laten doordenken over het scenario. Wat speelt er in deze wereld? Wat doen onze concurrenten? Wat doet de toezichthouder?

Uitdagingen bespreken

 • Klik op ‘Start’ om te beginnen met het bespreken van de uitdagingen.
 • Klik op ‘Kies kaart’. Er gaat een timer van vijf minuten lopen. De spelers bespreken de uitdagingen en mogelijke reacties of oplossingen met elkaar. Een idee is om start- en stop-opties te bespreken: waar moet je mee starten en waar moet je mee stoppen om in de toekomst succesvol te zijn?

 • Na vijf minuten verschijnt een pop-up. Leg in het scherm de resultaten van de brainstorm vast.

 • Ga door met de volgende uitdaging.

Als je alle uitdagingen van een scenario hebt besproken kom je weer op het overzicht met de scenario’s. Kies een volgend scenario om te bespreken.

Resultaten controleren en indienen

Als voor elk scenario alle vragen zijn beantwoord dan gaat het spel automatisch naar het resultatenformulier. Hier zie je een overzicht van de resultaten die zijn ingevoerd. Na review kunnen deze worden ingestuurd. Je kunt altijd terug naar eerder ingediende resultaten.

 • Klik op ‘Opslaan’ om wijzigingen op te slaan.
 • Klik op ‘Indienen’ om het formulier definitief te maken. Je kunt dan geen wijzigingen meer doorvoeren. Je kunt na het indienen het spel opnieuw spelen.

Eerdere resultaten bekijken

Je kunt eerder ingediende resultaten weer terugkijken.

 • Klik in het startscherm van de game rechtsboven op ‘Eerdere inzendingen’

De inzendingen die je ziet is afhankelijk van de rechten die je hebt in de groep waar de scenariogame in staat. Een Administrator ziet alle inzendingen. Een deelnemer ziet alleen zijn eigen inzendingen.

 • Klik in het overzicht op de naam van een deelnemer om het formulier te bekijken. Je kunt geen wijzigingen meer doorvoeren.

 

Was dit artikel behulpzaam?