Selecteer een pagina

OGSM is je plan in één overzicht. Dit kan een meerjarenstrategie, een jaarplan of een projectplan zijn. Waarom is OGSM zo’n krachtig model?

Meer weten over het OGSM-model? Lees onze introductie.

OGSM geeft inspiratie en energie

Bovenaan de OGSM staat je ambitie: de grote droom die je met elkaar wilt bereiken. Deze ambitie moet inspireren en energie geven om aan de slag te gaan. Hij geeft (mede) zin aan de dagelijkse drukte: dat is waar we het voor doen!

OGSM is concreet en meetbaar

De ambitie inspireert, maar het blijft een slagzin, met als gevaar dat de ambitie te vaag blijft. De doelstellingen zorgen er echter voor dat de ambitie concreet en meetbaar wordt.

  • Concreet: de doelstellingen beschrijven wat de ambitie precies is. Wat betekenen ‘de meest innovatieve’ en ‘de meest klantvriendelijke’ precies. De doelstellingen geven het antwoord op deze vragen.
  • Meetbaar: de doelstellingen geven ook aan hoe je gaat meten of de ambitie is gerealiseerd.

OGSM zorgt voor scherpe keuzes

Een strategische plan is pas een goed plan als je keuzes maakt: waar ga je je middelen op inzetten? En dus ook: wat doe je niet (meer)? Natuurlijk kun je in je OGSM ook dertig strategische keuzes zetten, maar de richtlijn is maximaal vijf tot zeven. Alleen dan kun je onthouden waar je je op gaat focussen.

Ook in het dagelijks werk helpt OGSM om keuzes te maken. Nieuwe idee toets je op de OGSM: draagt het nieuwe idee bij aan het realiseren van onze ambitie?

OGSM is actiegericht

De strategische keuzes vertaal je naar concrete acties: wat ga je concreet doen om de ambitie te realiseren? Elke actie heeft een deadline en een verantwoordelijke. Zo blijft het plan geen papieren werkelijkheid, maar ga je samen aan de slag.

OGSM zorgt voor logische samenhang

Alle onderdelen in de OGSM hangen met elkaar samen. Alle strategische keuzes en acties dragen bij aan het realiseren van de ambitie. Zo versterken ze elkaar. Voor iedereen is ook duidelijk waarom bepaalde acties belangrijk zijn en hoe ze bijdragen aan de ambitie.

Disclaimer

OGSM is een krachtig model, maar geen wondermiddel. Het is geen kwestie van invullen en gaan! Je kunt pas goede keuzes maken na een grondige analyse van je kracht en kwetsbaarheid en de kansen en bedreigingen in de omgeving. OGSM is een hulpmiddel om je plan samen te vatten in een krachtig overzicht. Het model biedt structuur, maar niet de inhoud!

OGSM Plan

Gebruik de online tool OGSM Plan om je strategische plan vast te leggen en de voortgang te monitoren.