Selecteer een pagina

OGSM is een krachtig hulpmiddel om je strategie in één overzicht samen te vatten. Van ambitie en doelstellingen naar concrete acties waar je mee aan de slag kunt. Maar wanneer is je OGSM klaar voor gebruik? Een strategisch plan krijgt immers pas waarde als het effect heeft op de keuzes die je maakt en de acties die je doet, zodat je resultaten boekt. De werkwijze ‘Uitvoeren en verbeteren’ helpt daarbij, maar je kunt pas aan de slag als je OGSM goed genoeg is.

Gebruik deze checklist om je OGSM aan te scherpen. Bedenk daarbij: OGSM is een levend document, dus er is ruimte om je plannen steeds weer aan te scherpen. Blijf niet hangen in het eindeloos verbeteren van je plan voordat je aan de slag gaat. Goed is goed genoeg.

Ambitie

 • De ambitie is ambitieus, maar haalbaar.
 • De ambitie geeft richting. Zij beschrijft niet alleen wat je wilt bereiken, maar ook hoe je dat doet.
 • De ambitie is inhoudelijk juist. Zij sluit aan bij de strategische uitdagingen van je organisatie (voortkomend uit de kracht en kwetsbaarheid van je organisatie en de kansen en bedreigingen in je omgeving).
 • De ambitie bevat alleen de essentie. Nice-to-haves horen niet thuis in de ambitie.

Doelstellingen

 • De doelstellingen maken alle onderdelen van de ambitie concreet. Ze geven geen ruimte voor meerdere interpretaties van de ambitie. Wel kun je randvoorwaardelijke doelstellingen opnemen.
 • De doelstellingen zijn meetbaar. Ze bevatten het doel, de streefwaarde en de eenheid.
 • De lijst bevat alleen essentiële doelstellingen. Nice-to-haves horen niet in de lijst thuis.

Strategische keuzes

 • Elke strategische keuze draagt bij aan het realiseren van de ambitie (business strategy) of is een noodzakelijke randvoorwaarde (enabling strategy).
 • Elke strategische keuze geeft richting. Hij beschrijft niet alleen wat je wilt bereiken, maar ook hoe je dat doet: <DOEL> door <DOEN>.
 • Het zijn echte keuzes. Je moet dus kunnen benoemen wat je niet (meer) doet. Er zijn maximaal 5 business strategies en 2 enabling strategies.
 • Voor elke strategische keuze is iemand verantwoordelijk (elke keuze heeft een eigenaar).

Dashboard (indicatoren)

 • De indicatoren maken de strategische keuze concreet. Ze geven geen ruimte voor meerdere interpretaties van de strategische keuze.
 • De iindicatoren zijn kwantitatief. Ze bevatten het doel, de streefwaarde en de eenheid.
 • De indicatoren zijn periodiek (minimaal jaarlijks) te meten, zodat je inzicht krijgt in de voortgang van de strategie. Liever een indicator niet perfect aansluit bij de strategie, maar wel meetbaar is dan een perfecte indicator die je (nog) niet kunt meten.
 • Het dashboard bevat alleen essentiële indicatoren. Nice-to-haves horen niet in de lijst thuis.

Acties

 • Alle acties zijn gericht op het realiseren van de strategie.
 • Alles acties zijn helder geformuleerd, zodat ook later duidelijk is wat wordt bedoeld. Hebben een <DOEL> door <DOEN> formulering.
 • Het actieplan bevat alleen de essentiële acties. Nice-to-haves horen niet in de lijst thuis.
 • Elke actie heeft een eigenaar.
 • Elke actie heeft een deadline.
 • De acties zijn als geheel haalbaar gezien werkdruk en planning.
 • Acties voor het komend jaar zijn af te ronden binnen een kwartaal. Is de looptijd langer? Hak ze dan op in kleinere acties.

OGSM Plan

Gebruik de online tool OGSM Plan om je OGSM vast te leggen en de voortgang van de acties te monitoren.