Selecteer een pagina

OGSM staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures. Samen geven ze een goed beeld van wat de organisatie drijft, hoe succes meetbaar is, welke keuzes de organisatie maakt en hoe deze keuzes uitwerken in acties. Waar ‘organisatie’ staat kun je ook business unit of afdeling lezen. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

Wanneer gebruik je het OGSM-model

Strategie vind je op meerdere niveaus binnen een organisatie. De organisatie heeft een strategie, maar die is (als het goed is) doorvertaald naar andere onderdelen (afdelingen of business units). Het OGSM-model kun je op die verschillende niveaus gebruiken. Overal waar men strategische plannen maakt kun je OGSM inzetten.

De grote waarde van OGSM zit in het overzicht. In één oogopslag zie je de gezamenlijke ambitie, welke keuzes je maakt en hoe je je ambitie gaat realiseren. Een strategie volgens OGSM laat zich eenvoudig communiceren en snappen.

Het model: OGSM

Objective – Ambitie: de grote droom

De ambitie is de grote droom van de organisatie. Je omschrijft de ambitie kwalitatief, dus niet met cijfers. Een goede ambitie geeft richting en energie. Medewerkers weten waar hun werk aan bijdraagt.

Goals – Doelen: kwantitatieve vertaling van de ambitie

De ambitie geeft richting en energie, maar wat betekent “de grootste”, “de duurzaamste” of “de eerste” nu precies? En wanneer ben je succesvol. De doelen maken de ambitie concreet en meetbaar.

Strategies – Strategie: Strategische keuzes die we maken om de ambitie te realiseren

Welke keuzes maak je om de ambitie tot werkelijkheid te maken? Hoe ga je de mensen en middelen in je organisatie inzetten om deze ambitie te realiseren? Wat doe je wel, en dus ook: wat doe je niet (meer)? Een goede strategie geeft focus en je routekaart naar het realiseren van de ambitie.

De strategische keuzes komen voort uit de ambitie. Ze zijn geen directe vertaling van de doelen, omdat een strategische keuze meestal bijdraagt aan meerdere doelen.

Measures – Maatregelen

De maatregelen maken concreet wat je gaat doen binnen een strategie. En hoe je het resultaat gaat meten. De M wordt daarom opgedeeld in twee delen: Dashboard en Acties.

Dashboard: KPI’s om de voortgang van de strategie te meten

Welke indicatoren gebruik je om de voortgang te meten? Probeer aan te sluiten bij bestaande indicatoren.

Acties: concrete stappen die uitvoering geven aan de strategie

Welke acties moeten gebeuren om de strategie te realiseren? Bepaal ook wie verantwoordelijk is en wanneer de actie plaatsvindt.

OGSM Plan

Gebruik de online tool OGSM Plan om je OGSM vast te leggen en de voortgang van de acties te monitoren.