Selecteer een pagina

Businessmodel

Businessmodel in het kort

In deze tool creëer je je businessmodel in 4 stappen:

  1. Brainstormen: verzamel de input voor de 9 bouwstenen.
  2. Aanscherpen: verwerk de input uit de brainstorm tot een logisch businessmodel. Scherp formuleringen aan en maak keuzes. Vraag feedback aan je collega’s of externen waar je mee samenwerkt om je businessmodel aan te scherpen.
  3. Verdiepen: analyseer je businessmodel en krijg meer inzicht in je onderscheidend vermogen of kwetsbaarheid.
  4. Acties definiëren: definieer acties om je businessmodel te versterken of te vernieuwen.

Wanneer gebruik je het Businessmodel?

Je kunt het Businessmodel op twee manieren inzetten:

  1. Beschrijf je huidige businessmodel. Je krijgt hiermee inzicht in de essentie van je huidige organisatie.
  2. Beschrijf je toekomstige businessmodel. Je concretiseert hiermee je visie op de toekomst. Je kunt ook verschillende alternatieven uitwerken om die met elkaar te vergelijken.

Je kunt de tool Businessmodel meerdere keren toepassen, dus je kunt zowel je huidige als toekomstige businessmodel beschrijven.

Het model: Businessmodelcanvas

Hoe creëer je toegevoegde waarde voor klanten? Hoe lever je die waarde? En hoe verdien je daaraan? Het businessmodel van een organisatie geeft het antwoord op deze vragen.

Het businessmodelcanvas bestaat uit 9 bouwstenen die samen het businessmodel van je organisatie beschrijven: klantsegmenten, waardepropositie, kanalen, klantrelaties, inkomstenstromen, mensen en middelen, kernactiviteiten, strategische partners en kostenstructuur.

Business Model Canvas by Strategyzer.com (CC BY-SA 3.0)