Selecteer een pagina

Quickscan

Quickscan in het kort

De Quickscan geeft inzicht in de huidige en de gewenste situatie van de succesfactoren. Deelnemers en externen beantwoorden een vragenlijst met stellingen. Voor elke stelling geven ze aan in hoeverre deze geldt voor de huidige en de gewenste situatie.

De beschikbare quickscans kunnen per omgeving verschillen.

Wanneer gebruik je de Quickscan?

De Quickscan geeft bijvoorbeeld inzicht in:

  • De focus op waardecreatie van de organisatie
  • Het verandervermogen van de organisatie
  • Het ondernemerschap en leiderschap in de organisatie

Let vooral op de thema’s waar de afstand tussen de huidige en de gewenste situatie het grootst is. Bespreek ook de stellingen waar de meningen van de respondenten uiteen lopen.