Selecteer een pagina

Scenarioplanning

Scenarioplanning in het kort

De toekomst is onvoorspelbaar. Maar je kunt je wel een voorstelling maken van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Je kunt meerdere toekomstscenario’s maken je vervolgens afvragen welke kansen en bedreigingen er in die scenario’s zijn.

Scenarioplanning is een methode om verschillende toekomstbeelden te maken. In de scenario’s staan de belangrijkste onzekerheden centraal. Dit zijn de ontwikkelingen die een hoge onvoorspelbaarheid hebben én een hoge impact. Door deze ontwikkelingen op een assenkruis te zetten ontstaan de contouren van vier scenario’s.

Gebruik de tool ‘Scenarioplanning’ om een assenkruis en verschillende toekomstbeelden te creëren

Wanneer gebruik je Scenarioplanning?

Scenarioplanning is een methode om om te gaan met onzekerheid. De methode is daarom vooral geschikt in onvoorspelbare omgevingen. Je gebruikt de methode om:

  • Inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige kansen en risico’s.
  • Inzicht te krijgen in toekomstige uitdagingen.
  • Te brainstormen over oplossingen voor de uitdagingen.
  • Bestaande strategische opties en keuzes te toetsen op hun robuustheid.