Selecteer een pagina

Training en coaching

Je koers bepalen en resultaten halen is niet eenvoudig. Het vergt een goed proces waarin analyses, creativiteit, keuzes, energie en acties een heldere plaats krijgen. Het vergt leiderschap en verandervermogen in de organisatie. En het vergt discipline om tijd vrij te maken om in de drukte van vandaag met de toekomst bezig te zijn.

Een ervaren coach of trainer kan helpen om het proces te versnellen en te verbeteren. En hij of zij kan met een frisse blok van buiten dingen anders zien en scherpe vragen stellen. Samen met partners helpen we organisatie succesvol hun strategie te bepalen, de plannen uit te voeren en bij te sturen waar nodig. We organiseren trainingen en begeleiden organisaties.

Bekijk het aanbod of neem contact op voor meer informatie.

Trainingen

In onze trainingen krijg je handvatten om zelf aan de slag te gaan. We behandelen de theorie en geven veel voorbeelden, maar gaan vooral praktisch aan de slag. De verschillende trainingen zijn ook te combineren in een masterclass.

Kansen en bedreigingen

Hoe krijg je zicht op belangrijke ontwikkelingen in je omgeving en hoe ga je om met onzekerheid? We behandelen de methoden trendanalyse en scenarioplanning om tot de belangrijkste kansen en bedreigingen te komen.

Van ambitie naar actie

Wat is je ambitie en wat ga je concreet doen? Bouw je kracht uit, verminder je kwetsbaarheid, pak kansen en wend bedreigingen af. We behandelen het OGSM-model: in één overzicht van ambitie naar concrete acties.

 

Kracht en kwetsbaarheid

Hoe krijg je zicht op de kracht én de kwetsbaarheid van je organisatie en hoe kun je daarop inspelen? We behandelen het businessmodelcanvas en het waardecreatiemodel van Treacy en Wiersema.

Aan de slag

Hoe zorg je dat je je plan uitvoert en daadwerkelijk resultaten haalt? We behandelen een praktisch stappenplan als methode om systematisch de voortgang te bespreken en te leren van je ervaringen.

Coaching

Leiderschap & ondernemerschap en het verandervermogen van de organisatie zijn essentiële succesfactoren voor het halen van je strategische doelen. Er zijn stapels goede boeken over geschreven met heel waardevolle inzichten. Maar elke situatie en elke persoon is weer anders. Een coach kan jou en je team helpen te reflecteren op de huidige situatie, rollen en competenties, teamsamenstelling, verschillende persoonlijkheden, de manier waarop mensen in de organisatie met elkaar omgaan, voorbeeldgedrag, vertrouwen, etc.

En het belangrijkste: een coach kan jou en je team helpen te groeien.