Selecteer een pagina

Voor je begint

De scope en uitgangspunten bepalen

Voor je je koers kunt bepalen moet je zicht hebben op de uitgangspunten van de koers. Welke vragen wil je beantwoorden? En waar moet de nieuwe of vernieuwde koers aan voldoen?

Gebruik de tool ‘Scope’ om de belangrijke vragen vast te leggen (binnenkort beschikbaar in StrategyLAB, tot die tijd kun je gebruik maken van de tool ‘Brainstorm‘).

Belangrijke vragen

Je wilt je koers bepalen. Op welke vragen moet de nieuwe koers een antwoord geven? Wat zijn de belangrijke strategische vragen voor je organisatie? Je kunt deze in een brainstorm achterhalen door de volgende twee vragen te stellen:

Waar lig je ‘s nachts wakker van?

Waar pieker je over? Welke vragen laten je niet los? Een nieuwe toetreder, het gedrag van een concurrent, een verandering in het gedrag van je klanten, technologische ontwikkelingen of …?

Orakelvraag

Stel: je staat voor een alwetend orakel. Je mag één vraag stellen over de toekomst. Welke vraag zou dat zijn?

Gebruik de tool ‘Scope’ om de randvoorwaarden vast te stellen (binnenkort beschikbaar in StrategyLAB, tot die tijd kun je gebruik maken van het Online document).

Randvoorwaarden en criteria

Wat zijn de randvoorwaarden die je stelt aan de koers? En wat zijn de randvoorwaarden voor het proces? Beantwoord in ieder geval de volgende vragen:

  • Wat is het doeljaar voor de koers? Kijk je 3, 5 of 10 jaar vooruit?
  • Wie hebben belang bij het resultaat en wat is hun belang? Wie moet je bij het proces betrekken?
  • Welke kaders komen voort uit je missie, wetgeving, de Raad van Commissarissen, je organisatiestructuur, de mate van risico die je wilt nemen, de groeiambitie, etc.